Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

Lego Movie Maker

Upozornění: Aplikace má návod v angličtině, ale i pro člověka bez znalosti se dá intuitivně používat. Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma částečně. Je vhodná pro i iPady s iOS. Zajímavá aplikace pro tvorbu filmů (jedna z variant). Díky ní si žák rozvíjí kreativitu a logické uvažování, spolupracuje se svým týmem a zároveň si připravuje nejen průběh filmu, ale

Play All Instruments 2

  Tato aplikaceu možňuje hrát na několik hudebních nástrojů. Aplikace zobrazí ovládací prvky hudebního nástroje (klavesy, apod.) a na základě mačkání zobrazených např. kláves vydává program patřičné zvuky.