Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

LiPix

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma pro iPad. Pokud byste přesto chtěli vyzkoušet i jiné aplikace, zkuste např. Pic Collage a jím podobné, které jsou dostupné na iPadu také zdarma. Pomocí této aplikace můžete vytvářet ze svých obrázků a fotografií různorodé koláže. Jako první věc je třeba si vybrat si, jaký tvar bude mít výsledná fotka nebo

Atlas ptáků

Charakteristika: Česká aplikace je dostupná zdarma pro iPad s počtem 10 ptáků, celkový počet 49 ptáků už je placený. Alternativou pro Android a Windows je Atlas Ptáčkaře, který bych doporučila spíše pro 2. stupeň. Velmi pěkně zpracování aplikace nabízí žákům možnost si nejen ptáčka prohlédnout a dočíst se základní informace, ale nabízí i průvodce, který mu

Little speller

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro iPady s iOS. Anglická aplikace pro výuku jednoduchých anglických slov pomocí hláskování, doplněna o obrázek. Vhodné pro žáky 1. stupně nebo pro žáky 2. stupně speciálních škol. Ovládání je v angličtině. V nastavení si můžete zvolit, zda aplikace opakuje písmena nebo slova. Volíte si i styl pochvaly žáka. Dále si

Tux Paint

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro iPady s iOS, tablety s Windows i Linux. Bohužel je anglicky, ale děti se rychle naučí. Velmi pěkně zpracovaná aplikace pro kreslení pro žáky speciálních základních škol nebo pro 1. stupeň běžných ZŠ do hodin výtvarné výchovy. Žák výtvarně zpracovává dané téma pomocí moderních technologií a je při tom povzbuzován

GarageBand

Charakteristika: Aplikace je placená. Je vhodná pro iPady s iOS. Tato velmi zábavná aplikace slouží jako pomůcka pro výuku hraní na hudební nástroje. Její velkou výhodou je, že obsahuje mnoho hudebních nástrojů, které si žák může vyzkoušet a naučit se na ni hrát. Samozřejmě to nenahradí přímý kontakt, ale pomůže vám při výuce hudební výchovy a

Chytré balónky

Charakteristika: Aplikace je placená. Je vhodná pro iPady s iOS. Velmi sympatická aplikace, která pomáhá žákům v 1. třídě nebo u žáků s poruchou motoriky základní obloučky, křivky a čáry. Díky ní se u žáka rozvinou grafomotorické dovednosti i bez nutnosti použít tužku. Žák si aktivuje postupně různé tvary při různé obtížnosti. Začíná se jednoduchými tahy, které získávají

Domaluj si říkanku

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma částečně. Je vhodná pro i iPady s iOS. Upozornění: I když do App storu zadáte „Domaluj si říkanku“, vyskočí vám anglická ikona „Draw your poem“, ale samotná aplikace je česká a tvořená českými autory. Tato aplikace je vhodná pro rozvoj psychomotrického rozvoje u žáků s poruchou motoriky nebo pro děti nastupující do

Talking Tom

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro tablety s Androidem i iPady s iOS. Velmi oblíbená aplikace, která legračním hlasem zopakuje, co žák řekne. Vhodné pro rozvoj řeči a poslech vlastního hlasu a vyslovování. Tím pádem si může opravit zkomolené slovo. Rozvíjí jemnou motoriku a řeč. Vhodné pro trénování motoriky a paměti formou her. Hry

Book Creator

Charakteristika: Aplikace je dostupná za poplatek. Je vhodná proiPady s iOS. Je to jednoduchá aplikace, která umožňuje přímo v iPadu vytvářet vlastní elektronické knihy, které si tvoří sám žák. Slouží k tvorbě interaktivních knih místo sešitů. Učivo žáci zaznamenávají, doplňují, sdílí a vylepšují. Můžete přidávat textové bloky, dále pracovat se se zvukem i fotografií. Stránky knihy se

Move and match

Charakteristika: Aplikace je dostupná za poplatek. Je vhodná pro iPady s iOS. Aplikace se sympatickým prostředím nabízí v módu Make vytvářet pracovní listy a v v módu Use se s pracovním listem přímo pracuje. Tvoří se zde barevná okna, ve kterých může být tvar, text nebo obrázek. Slouží k doplnění nebo roztřídění informací. Můžete si vytvořit text, kde se musí