Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

I can write letters/ Letter school

Charakteristika: Aplikace I can write letters je dostupná zdarma, Letter school jen částečně. Je vhodná pro iPady s iOS i tablety s Androidem. I can write letters obsahuje celou abecedu, ale dochází pouze k obtahování jednotlivým písmenům. Proto je celkem jednoduchá a žák si může obtahování opakovat, než se písmeno naučí. Návodné body vedou prst správnými tahy.

Chytré balónky

Charakteristika: Aplikace je placená. Je vhodná pro iPady s iOS. Velmi sympatická aplikace, která pomáhá žákům v 1. třídě nebo u žáků s poruchou motoriky základní obloučky, křivky a čáry. Díky ní se u žáka rozvinou grafomotorické dovednosti i bez nutnosti použít tužku. Žák si aktivuje postupně různé tvary při různé obtížnosti. Začíná se jednoduchými tahy, které získávají