Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

Skitch

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro tablety s Androidem i Windows 8, i pro iPady s iOS. Pomocí této aplikace můžete tvořit poznámky do již hotových souborů, konkrétně .pdf, obrázků, fotografií, map, webových stránek nebo nakreslených obrázků. 1) Můžete použít dostupné fotky nebo obrázky z tabletu, nebo si nafotíte aktuální předmět. 2) Můžete použít mapu, kde

Lego Movie Maker

Upozornění: Aplikace má návod v angličtině, ale i pro člověka bez znalosti se dá intuitivně používat. Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma částečně. Je vhodná pro i iPady s iOS. Zajímavá aplikace pro tvorbu filmů (jedna z variant). Díky ní si žák rozvíjí kreativitu a logické uvažování, spolupracuje se svým týmem a zároveň si připravuje nejen průběh filmu, ale