Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

Hustej Internet

Charakteristika: Aplikace je zdarma. Je vhodná pouze pro tablety s Windows. Aplikace neslouží ani tak k ověřování znalostí žáka, ale spíše pro jeho informovanost a hlavně bezpečí. Formou animací a komiksů se každý (žák, učitel, vychovatel i rodič) může dozvědět, jaká jsou úskalí sociálních sítí, v jakém ohrožení se žák nachází a kde je třeba zakročit, aby nedošlo

Talking Tom

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro tablety s Androidem i iPady s iOS. Velmi oblíbená aplikace, která legračním hlasem zopakuje, co žák řekne. Vhodné pro rozvoj řeči a poslech vlastního hlasu a vyslovování. Tím pádem si může opravit zkomolené slovo. Rozvíjí jemnou motoriku a řeč. Vhodné pro trénování motoriky a paměti formou her. Hry

Book Creator

Charakteristika: Aplikace je dostupná za poplatek. Je vhodná proiPady s iOS. Je to jednoduchá aplikace, která umožňuje přímo v iPadu vytvářet vlastní elektronické knihy, které si tvoří sám žák. Slouží k tvorbě interaktivních knih místo sešitů. Učivo žáci zaznamenávají, doplňují, sdílí a vylepšují. Můžete přidávat textové bloky, dále pracovat se se zvukem i fotografií. Stránky knihy se

Move and match

Charakteristika: Aplikace je dostupná za poplatek. Je vhodná pro iPady s iOS. Aplikace se sympatickým prostředím nabízí v módu Make vytvářet pracovní listy a v v módu Use se s pracovním listem přímo pracuje. Tvoří se zde barevná okna, ve kterých může být tvar, text nebo obrázek. Slouží k doplnění nebo roztřídění informací. Můžete si vytvořit text, kde se musí

Vox komunikátor

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro iPady s iOS. Aplikace dává hlas těm, kteří jej potřebují. Aplikace je další alternativní forma komunikace pro žáky s obtížným vyjadřováním, kteří jsou tělesně postižení a nemohou se vyjádřit jinak. Je výborná pro své snadné ovládání. Grafické znázornění je možno třemi způsoby – symboly, piktogramy a fotografie. Můžete

Klábosil

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je prozatím vhodná pouze pro iPady s iOS. Aplikace slouží žákům s obtížným vyjadřováním jako alternativní komunikátor. Díky ní žák získá sociální pojítko se svým okolím.  Můžete si doplnit vlastní slova nebo obrázky či fotografie podle potřeb žáka. Slouží jako nástroj pro rozvoj myšlení a slovní zásoby. Žák tak vyjadřuje svá přání,