Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

Hustej Internet

Charakteristika: Aplikace je zdarma. Je vhodná pouze pro tablety s Windows. Aplikace neslouží ani tak k ověřování znalostí žáka, ale spíše pro jeho informovanost a hlavně bezpečí. Formou animací a komiksů se každý (žák, učitel, vychovatel i rodič) může dozvědět, jaká jsou úskalí sociálních sítí, v jakém ohrožení se žák nachází a kde je třeba zakročit, aby nedošlo

Google keep

Jednoduché přidávání rychlých poznámek (třeba i hlasově), sdílení poznámek na všech Vašich zařízeních, přehledné uspořádání, barevné zvýraznění, nastavení upozornění.

Sdílená úložiště

Můžete sdílet soubory nebo i celé složky se soubory. Sdílení může probíhat se studenty, ostatními učiteli, mezi vašimi přístroji (tablet, pracovní notebook, domácí počítač) nebo třeba s rodinou.

Notebook jako hlasovací zařízení

Notebook podobně jako tablet lze využít jako jednoduché hlasovací zařízení. Je k tomu potřeba jenom internet nebo kreativita.

Wolfram Alpha

Internetová stránka http://www.wolframalpha.com/ na které lze pracovat s matematickýma funkcema, vykreslovat grafy (2D i 3D), vypočítávat rovnice a další.

Tablet jako hlasovací zařízení

Tablet lze využít jako jednoduché hlasovací zařízení. Je k tomu potřeba jenom internet nebo kreativita.