Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

GarageBand

Charakteristika: Aplikace je placená. Je vhodná pro iPady s iOS. Tato velmi zábavná aplikace slouží jako pomůcka pro výuku hraní na hudební nástroje. Její velkou výhodou je, že obsahuje mnoho hudebních nástrojů, které si žák může vyzkoušet a naučit se na ni hrát. Samozřejmě to nenahradí přímý kontakt, ale pomůže vám při výuce hudební výchovy a

Play All Instruments 2

  Tato aplikaceu možňuje hrát na několik hudebních nástrojů. Aplikace zobrazí ovládací prvky hudebního nástroje (klavesy, apod.) a na základě mačkání zobrazených např. kláves vydává program patřičné zvuky.