Tipy a nápady jak využívat IT techniku v hodinách vyučování

Nauč se pravopis

Charakteristika: Aplikace je placená. Je vhodná pro iPady s iOS i pro pro tablety s Androidy. Aplikace vhodná do výuky Českého jazyka pro zopakování pravopisu. Můžete si samozřejmě zakoupit služby navíc, ale i základní verze postačí. V kategoriích si zvolíte, zda chcete koncovku y/i, vyjmenovaná slova, psaní s/z, psaní ú/ů a bě/pě/mě. Velká a malá písmena si

Domaluj si říkanku

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma částečně. Je vhodná pro i iPady s iOS. Upozornění: I když do App storu zadáte „Domaluj si říkanku“, vyskočí vám anglická ikona „Draw your poem“, ale samotná aplikace je česká a tvořená českými autory. Tato aplikace je vhodná pro rozvoj psychomotrického rozvoje u žáků s poruchou motoriky nebo pro děti nastupující do

Book Creator

Charakteristika: Aplikace je dostupná za poplatek. Je vhodná proiPady s iOS. Je to jednoduchá aplikace, která umožňuje přímo v iPadu vytvářet vlastní elektronické knihy, které si tvoří sám žák. Slouží k tvorbě interaktivních knih místo sešitů. Učivo žáci zaznamenávají, doplňují, sdílí a vylepšují. Můžete přidávat textové bloky, dále pracovat se se zvukem i fotografií. Stránky knihy se

Move and match

Charakteristika: Aplikace je dostupná za poplatek. Je vhodná pro iPady s iOS. Aplikace se sympatickým prostředím nabízí v módu Make vytvářet pracovní listy a v v módu Use se s pracovním listem přímo pracuje. Tvoří se zde barevná okna, ve kterých může být tvar, text nebo obrázek. Slouží k doplnění nebo roztřídění informací. Můžete si vytvořit text, kde se musí

Vox komunikátor

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro iPady s iOS. Aplikace dává hlas těm, kteří jej potřebují. Aplikace je další alternativní forma komunikace pro žáky s obtížným vyjadřováním, kteří jsou tělesně postižení a nemohou se vyjádřit jinak. Je výborná pro své snadné ovládání. Grafické znázornění je možno třemi způsoby – symboly, piktogramy a fotografie. Můžete

Klábosil

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je prozatím vhodná pouze pro iPady s iOS. Aplikace slouží žákům s obtížným vyjadřováním jako alternativní komunikátor. Díky ní žák získá sociální pojítko se svým okolím.  Můžete si doplnit vlastní slova nebo obrázky či fotografie podle potřeb žáka. Slouží jako nástroj pro rozvoj myšlení a slovní zásoby. Žák tak vyjadřuje svá přání,

Abeceda

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro tablety s Androidem i iPady s iOS. Zábavnou formou se žáci naučí abecedu a procvičí si jednotlivá písmena v celých slovech. Jedná se o osm her pro procvičení abecedy a tvoření slov z písmen. Výborný je hlasový doprovod jednotlivých her. 1) Abeceda – žáci se naučí listovat abecedou, poznávat

Mluvídek

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro tablety s Androidem i iPady s iOS. Aplikace je zábavná hra pro žáky s logopedickými vadami. Nenásilnou formou podporuje rozvoj slovní zásoby a rozvíjí jejich logické myšlení. Je česky i anglicky. Má čtyři oblasti: 1) Poslouchej – rozvíjí slovní zásobu formou nenásilné hry 2) Kde jsou obrázky? –