Mluvídek

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma. Je vhodná pro tablety s Androidem i iPady s iOS.

Aplikace je zábavná hra pro žáky s logopedickými vadami. Nenásilnou formou podporuje rozvoj slovní zásoby a rozvíjí jejich logické myšlení. Je česky i anglicky. Má čtyři oblasti:

1) Poslouchej – rozvíjí slovní zásobu formou nenásilné hry

2) Kde jsou obrázky? – procvičuje slovní zásobu a pozornost dítěte, dále cvičí slovní zásobu a motoriku.

3) Jak to jde dál? – procvičuje logické uvažování dítěte a uvědomění si příběhové posloupnosti. Dále se zaměřuje na motoriku dítěte.

4) Pexeso – rozvíjí slovní zásobu a sluchové rozpoznání slov za pomocí jednoduchého pexesa.

Oblasti slov: zvířátka, domov, doprava, jídlo, části těla, doprava

Jak na to: stáhněte si aplikaci na svém tabletu pro Android pomocí Google Play nebo pomocí App Store u iOS.