I can write letters/ Letter school

Charakteristika: Aplikace I can write letters je dostupná zdarma, Letter school jen částečně. Je vhodná pro iPady s iOS i tablety s Androidem.

I can write letters obsahuje celou abecedu, ale dochází pouze k obtahování jednotlivým písmenům. Proto je celkem jednoduchá a žák si může obtahování opakovat, než se písmeno naučí. Návodné body vedou prst správnými tahy. Jako odměnu si může nachytat balonky, které poletují po displeji. Jednotlivé tahy opisují pohyb prstu dítěte, proto může být písmo kostrbaté. Je dostupná zdarma.

Letter school je mnohem bohatší, ale bohužel zdarma jsou písmena A – E, ostatní si musíte dokoupit. Animace je mnohem veselejší a obsahuje více kroků. Nejprve poklepnutím na vybrané body letí např. raketa nebo jede vlak a ukazuje tvar písmene. Poté se zobrazí šipky, které ukazují správný směr psaní a žák pomocí něj písmeno nakreslí. Správně napsané písmeno se osvítí a bliká. Nakonec se písmeno zjeví pomocí prvních záchytných bodů, které při psaní zmizí a žák píše sám po paměti. Tah žáka není viditelný, protože dokonaný pohyb je znázorňován počítačově, žák se pouze musí „trefit“ do tvaru.

Pokud chcete pokračovat v psaní celých slov, je možno za poplatek stáhnout aplikaci Writing Wizard.

Jak na to: stáhněte si aplikaci na svém iPadu v App Store u iOS nebo pro Android na Google Play.