Hustej Internet

Charakteristika: Aplikace je zdarma. Je vhodná pouze pro tablety s Windows.

Aplikace neslouží ani tak k ověřování znalostí žáka, ale spíše pro jeho informovanost a hlavně bezpečí. Formou animací a komiksů se každý (žák, učitel, vychovatel i rodič) může dozvědět, jaká jsou úskalí sociálních sítí, v jakém ohrožení se žák nachází a kde je třeba zakročit, aby nedošlo k ohrožení žáka. Popisují se zde události, které se běžně i výjimečně dějí žákům, bez ohledu na věk a pohlaví. Řeší se zde kyberšikana, kybergrooming, závislostech na hrách a sociálních sitích a jejich negativní vliv na mladší děti, pro které má být tento obsah skryt. Aplikace nejen ukazuje reálné ohrožující situace, ale i možná řešení. Velmi vhodné pro použití při řešení patologických jevů u žáků 1. stupně, i u žáků 6. tříd.

Hustej internet

 

Jak na to: stáhněte si aplikaci na svém tabletu u Windows ve Store.