Dopravní výchova interaktivně

Charakteristika: Aplikace je zdarma. Je vhodná pro iPady s iOS i pro tablety s Androidem, pro PC i interaktivní tabule.

Aplikace pro výuku dopravní výchovy. Opět můžete sehnat placené verze s větším obsahem. Na počátku vás přivítá obsah, kde si můžete zvolit, co chcete se žáky probírat. Kapitoly jsou děleny na: chodec, cyklista, cestující, dopravní značky, křižovatky a dopravní nehoda. V každé kapitole jsou podkapitoly, kde jsou uvedeny pokyny, jak se správně chovat jako účastník silničního provozu. Každou větu nebo její část si můžete zvýraznit a dát k ní poznámku. Můžete přiřadit záložku, která se vám poté zobrazí v přehledu záložek. Pokud hledáte konkrétní slovo, zadejte ho pod symbolem lupy a aplikace slovo vyhledá ve všech kapitolách. Výhodou je mluvený komentář s hudbou, který doplní psaný komentář. Pokud vás bude obtěžovat, dá se vypnout – vpravo nahoře pod menu. Na konci každé kapitoly je kvíz, kde si žák ověří právě získané znalosti. Ke konci si každý může interaktivně vyzkoušet situace na křižovatce, které jsou hned ohodnoceny, a situace se přehraje v animaci. Přesouvání mezi podkapitolami může probíhat přesouváním prstu doleva nebo doprava.

Celá aplikace je pěkně animovaná a vysvětlená, vhodná pro menší žáky, kteří se formou hry naučí pravidla silničního provozu i poskytnutí první pomocí a respektu záchranných složek.

Tip: Na stránkách o dopravní výchově si nejen stáhnete potřebnou verzi, ale můžete získat i pracovní listy, metodiku pro učitele a po přihlášení i sdílení názorů učitelů a další podněty.

Jak na to: stáhněte si podle potřeby přímo na stránkách projektu dopravní výchovy.