Myšlenkové mapy

Co jsou to myšlenkové mapy se můžeme dovědět například pomocí wikipedie. Díky myšlenkovým mapám můžeme jednoduše vizualizovat asociace mezi informacemi nebo událostmi. Využití myšlenkových map ve výuce může být buď ve tvorbě přehledů učiva, vizualizaci asociací při výkladu učiva, nebo jako zkušební nástroj, kde žáci doplňují chybějící informace.

Nástrojů pro využití myšlenkových map je mnoho. V následujícím přehledu jsou vypsány některé s drobným popisem.

https://coggle.it/ – Nástroj vytvořený společností Google. Lze jednoduše používat bez nutosti jakékoli instalace, protože používán pomocí internetového prohlížeče.

M8! – Aplikace určená pro Windows 8. Lze stáhnout z Microsoft Store.