GarageBand

Charakteristika: Aplikace je placená. Je vhodná pro iPady s iOS.

Tato velmi zábavná aplikace slouží jako pomůcka pro výuku hraní na hudební nástroje. Její velkou výhodou je, že obsahuje mnoho hudebních nástrojů, které si žák může vyzkoušet a naučit se na ni hrát. Samozřejmě to nenahradí přímý kontakt, ale pomůže vám při výuce hudební výchovy a je velmi názorná. Všechny nástroje nabízí možnost nahrát si svou vlastní skladbu a poté ji uložit a přehrát. Celá aplikace se rozděluje na tři části – nástroje, zesilovač a záznam zvuku.

Tip: Všechny nástroje simulují reálné nástroje, např. u kytary vezměte tablet zboku jako kytaru a brnkejte na struny, je to velmi autentické.

1) Nástroje:

  1. a) Drums – zde najdete soupravu bicí – 5 bubnů a 3 činely. Poklepem prstu na jednotlivé nástroje zazní zvuk, pokud použijete více prstů naráz, zazní více zvuků. Můžete si opět na ikoně navolit několik typů souprav, např. pult na house.
  2. b) Keyboard – objeví se klasické klávesy klavíru. Úžasné na tom je, že pokud kliknete na obrázek uprostřed obrazovky, můžete si zvolit z neskutečného množství typů kláves a klavírů – od klasického klavíru přes varhany po syntenzátor. Můžete si navolit stupnici i typy kláves.
  3. c) Smart Drums – zde naleznete celou sestavu bicích, kde nepoklepáváte přímo na bubny, ale v mřížce si volíte nástroje a rytmus. Opět si volíte bití soupravu, která se vám líbí a ta obsahuje různý počet nástrojů. Do mřížky vkládáte nástroje výše jako hlasité a níže jako tiché, vlevo jako jednoduché a vpravo jako složité. Vlevo dole se nachází tlačítko obnovit pro vymazání nástrojů z mřížky a opětovné použití. Kostka po ním funguje jako ruleta a náhodně zvolí počet i umístění nástrojů.
  4. d) Smart Strings – úžasná kombinace smyčců, může hrát každý sám nebo všechny dohromady jako orchestr. Obsahuje 2 housle, violu, cello a basu. Poklepání si označíte (i odznačíte) počet nástrojů, můžete hrát i brnkat. Dále si volíte ze 4 žánrů, které chcete hrát.
  5. e) Smart Bass – zde si zahrajete basové linky a doprovody. Jedná se o 8 druhů basových kytar, kde si můžete navolit podobně jako u kytary stupnici, noty a i doprovod.
  6. f) Smart Keyboard – tady při poklepání na akordy navolíte doprovod, opět si volíte z různých druhů kláves. Můžete spustit arpeggiátor, který automaticky hraje akordické tóny jeden za druhým v různém pořadí. Zde si zvolíte i délku a pořadí not, dokonce i rozsah oktáv.
  7. g) Smart Guitar – zde hrajete na kytaru, opět si můžete zvolit několik typů kytary. Můžete si zvolit, zda budete hrát jednotlivé noty nebo si navolíte doprovod. Dále si navolíte stupnici, nabízí se zde velké množství.

2) Zesilovač – zapojte kytaru a hrajte přes zesilovače nebo efektové krabičky

3) Záznam zvuku – zde můžete nahrát svůj hlas nebo jiný zvuk. Natočíte iPad ke zdroji zvuku a spustíte nahrávání. Ručička se vychyluje při zachycení zvuku.

GarageBand GarageBand2

Jak na to: stáhněte si aplikaci na svém iPadu v App Store u iOS.