Lego Movie Maker

Upozornění: Aplikace má návod v angličtině, ale i pro člověka bez znalosti se dá intuitivně používat.

Charakteristika: Aplikace je dostupná zdarma částečně. Je vhodná pro i iPady s iOS.

Zajímavá aplikace pro tvorbu filmů (jedna z variant). Díky ní si žák rozvíjí kreativitu a logické uvažování, spolupracuje se svým týmem a zároveň si připravuje nejen průběh filmu, ale také veškeré kulisy a panáčky z Lega. Samotný proces je vlastně zachytávání jednotlivých fotografií a z nich vytvořeného filmu. Vhodné pro hodiny Informatiky nebo multimediální výchovy. Zvládají to i menší děti a žáci s lehčím postižením.

Postup:

1) Připravit si Lego, iPad a prostor, kde se bude natáčet (nezapomínejte na pozadí).

2) iPad je třeba upevnit (tip! – sestavte si stativ z kostiček Lega, jsou i držáky od Apple, ale tak to máte zdarma), aby se nehýbal a snímal stejný prostor.

3) Foťte v prostoru třídy, které není málo ani příliš osvětleno. Zvolte si vzdálenost posunu, aby se předmětu nepohybovaly příliš chaoticky.

4) Upravte snímky:

a) vložte hudbu (music) – aplikace vám nabízí několik možností

b) vytvořte efekty (effects) – efekty jsou podobné jako u úpravy fotek – např. černobílý film

c) nastavte rychlost (speed) – nastavíte, jak rychle se budou snímky střídat; čím více snímků, tím příjemnější pohled

Lego movie maker Lego Movie

Jak na to: stáhněte si aplikaci na svém iPadu pomocí App Store u iOS.