Jakou interaktivní tabuli vybrat?

Interaktivní počítačová zařízení umožňují ovládat počítač z plochy tabule. Velkou výhodou je, že učitel není schován kdesi za počítačem, ale že zcela přirozeně prezentuje výukový obsah promítaný z počítače na tabuli. A taky žáci mohou plnit připravená cvičení přímo u tabule.

Interaktivita se technicky zajišťuje pomocí několika systémů:

  • aktivní snímací plocha tabule,
  • optický snímač pohybu pera v rohu tabule,
  • interaktivní pero, které funguje jako bezdrátová myš.

Pokud bychom chtěli nejlevnější řešení interaktivity, pak by nám stačila pouze bezdrátová myš, se kterou bychom mohli chodit po místnosti a ovládat počítač (ale velice nepohodlně) odkudkoliv.

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení?

Aktivní snímací plocha tabule

Výhoda: přesnost dotyku.
Nevýhoda: vysoká cena.

Optický snímač pohybu pera

Výhoda: nižší cena, protože se používá běžná tabule a běžný dataprojektor, cena snímače není příliš vysoká.
Nevýhoda: menší přesnost, zejména ve větší vzdálenosti od snímače.

Interaktivní pero

Výhoda: nízká cena.
Nevýhoda: horší přesnost, menší uživatelská přívětivost.

Poslední dva typy technického řešení se často nazývají interaktivní dataprojektory.

Zvolíme tedy levnější řešení?

Ano i ne. Součástí dodávky interaktivní tabule bývá obvykle i aplikace pro vytváření výukového obsahu (prezentací). A zejména u základní škol rozhoduje o výběru interaktivní tabule právě tento software.

Nejrozšířenější systémy

Nejvíce jsou na školách rozšířeny tabule SMARTboard a ActiveBoard. Obě tabule jsou dotykové, jejich ovládání je velice podobné. K oběma tabulím se dodává software na vytváření výukových aplikací. Pro SMARTboard je to aplikace SMARTnotebook a pro ActiveBoard aplikace Active Inspire.

Co tyto aplikaci umožňují?

Podobně jako v PowerPointu můžeme vytvářet snímky (nebo obrazovky) na kterých se nachází text, obrázky, geometrické tvary, zvuk, video, a další objekty, které nejen pomáhají vytvářet výukový obsah, ale zároveň ho činí barevným, hravým, zajímavým. Součástí aplikací jsou banky obrázků pro nejrůznější situace, které může učitel ve svých prezentacích používat, aniž by musel přemýšlet nad autorskými právy. SMARTnotebook pak obsahuje navíc flashové animace pro vytváření nejrůznějších kvízů a her.

Jaký systém tedy vybrat?

Vytváření DOBRÝCH výukových aplikací je časově velice náročné, ale pro menší děti je taková prezentace učiva velice přitažlivá. Pro první stupeň ZŠ a nižší ročníky druhého stupně se tabule SMARTboard nebo ActiveBoard určitě vyplatí. Navíc někteří vydavatelé učebnic vydávají učebnice pro tyto interaktivní systémy.

Pro střední školy a poslední ročníky školy základních obvykle stačí prezentace učiva v PowerPointu. Stačí tedy i levnější interaktivní produkty – interaktivní dataprojektor.

Čeho se vyvarovat?

  • Nakoupení tabulí, aniž by byli učitelé ochotni využívat SW pro prezentaci učiva.
  • Nakoupení různých typů interaktivních tabulí – ActiveBoard i SMARTboard (kombinace s interaktivním dataprojektorem nevadí).