Book Creator

Charakteristika: Aplikace je dostupná za poplatek. Je vhodná proiPady s iOS.

Je to jednoduchá aplikace, která umožňuje přímo v iPadu vytvářet vlastní elektronické knihy, které si tvoří sám žák. Slouží k tvorbě interaktivních knih místo sešitů. Učivo žáci zaznamenávají, doplňují, sdílí a vylepšují. Můžete přidávat textové bloky, dále pracovat se se zvukem i fotografií. Stránky knihy se mohou přesouvat a upravovat. Na konci roku je můžete exportovat do formátu ePub, kde je buď zveřejníte, nebo sdílíte s ostatními. Můžete i pracovat s aplikací iBooks, která funguje jako veřejná knihovna a můžete své poznatky sdílet po celém světě.

Pro učitele je to možná pomůcka pro vytváření slabikářů nebo výukových materiálů, se kterými pracují se žáky po celou hodinu.

Nejen, že žákovi zůstanou podklady z minulých ročníků, ale zároveň u něj můžete sledovat jeho rozvoj a růst.

book

Jak na to: stáhněte si aplikaci na svém iPadu pomocí App Store u iOS.